Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Cười một chút

Chỉ có ở Việt Nam mới có những HỌ TÊN - tưởng đùa nhưng có thật

+ Rô Man Lê
+ Rô Man Chính
+ Rô Man Đô

+ Đào T.L.L Kim Ánh Dương
+ Lê H.Hiếu N.Đ.N.T.Tâm Nhân

+ Đỗ Phi Đen Castro

+ Huỳnh School Boy

+ Trịnh Thị Vol Ga
+ Trịnh Thị Lin Ca
+ Hồ Hận Tình Đời

+ Đinh Nokia
+ Đinh Samsung
+ Đinh Motorola

Những kiểu họ tên như thế này gây trở ngại cho việc làm thủ tục giấy tờ đăng kí sở hữu cá nhân.

2 nhận xét:

hoangthnhatle@yahoo.com.vn