Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Danh sách 15 trường đại học đẹp nhất thế giới

Danh sách 15 trường đại học đẹp nhất thế giới

1.      Đại học Cambridge – Anh quốc


2.      Đại học Oxford – Anh quốc

3.      Đại học Cape Town – Nam Phi


4.      Đại học Moscow - Nga


5.      Đại học Pepperdine - Mỹ


6.      Đại học Otago - New Zealand


7.      Đại học Queens ở Belfast - Bắc Ai-len

8.      Đại học Núi Holyoke - Mỹ


9.      Đại học Sydney - Úc


10.  Đại học Xiamen - Trung Quốc


11.  Đại học Rostock - Đức


12.  Đại học Aarhus - Đan Mạch


13.  Đại học Virginia - Mỹ


14.  Đại học Công nghệ Wroclaw - Phần Lan


15.  Đại học Peking - Trung Quốc