Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Chuyện bầu cử

   
        Chuyện vui bầu cử có thật của làng ta.


   21/5 bà T'ờ' hỏi ông Ph'ờ':
   - Ngày mai bầu cử thì bàu cho ai hả ông ?
   - Trong mỗi lá phiếu có in 5 (5 người), mình gạch bỏ 2 tên, còn lại 3,
   - Nhưng mình biết gạch  tên ai, để lại tên ai ?
   - Tôi cũng có biết gì hơn bà đâu. Nghe nói ở SG người ta phát cho mỗi hộ gia đình 5 xấp hồ sơ, đại biểu Phường, Quận, Thành phố và Quốc hội kèm theo lý lịch và quá trình học tập công tác từng đại biểu để dân nghiên cứu trước khi bỏ phiếu.
   - Hay quá nhỉ! Sao HN không làm như thế để mình biết kỹ hơn từng đại biểu.
   - Vì thế nên bà thích ai thì bỏ cho người đó, không thích thì gạch.
   - Cả đời tôi chỉ biết có mình ông thôi.

.................

22/5  Hai ông bà đi bầu về:
   - Hôm nay tôi theo lời ông, cứ gạch mỗi phiếu 2 tên (từ dưới lên).
   - Thế là bà đã làm tròn "nghĩa vụ "người công dân rồi.
   - Thế còn ông ? Sao tôi thấy ông vào "phòng kín" mà ra nhanh thế ?
   - Tôi không gạch tên ai hết, cứ để nguyên 5 tên trên lá phiếu.
   - Sao vậy ? Người ta bảo như thế là phiếu HÔNG HỢP LỆ đấy !
   - Có người không tín nhiệm ai hết thì người ta gạch tuốt. Còn tôi- tôi thấy để càng đông càng tốt. Làm việc càng đông người càng vui, càng làm được nhiều việc cho dân.

...............

Sài Gòn 22/5

   - Alô ! Tối nay Obà ma sang VN đấy !
   - Biết rồi !
   - Ông này cũng "khôn" và "tinh tế", lựa khi VN bầu cử xong mới sang để không "làm phiền" VN.
   - Chỗ mày bầu cử có gì vui không ? Có gì đặc biệt ?
   - Có gì mà vui ! Chỗ tao có ông "Y" trong đại biểu Quốc hội, nhưng theo tao biết nhiều người không bỏ phiếu cho ông ta. Tao cũng không thềm bỏ.
   - Vì sao ?
   - Vì trước đây ông ta khai man lý lịch.
   - Tao không biết vụ này, may ông ta không rơi vào khu của tao. Ở chỗ tao còn có gia đình củ một người đi bỏ phiếu thay cho cả gia đình, vì mẹ vợ năm bệnh viện, vợ trông 2 đứa con bị bại não. Nó cứ gạch bừa mỗi phiếu 2 tên ( tính từ dưới lên).

.......................